Søke støtte til frivillige organisasjoner? 

Planlegger du å søke om støtte til frivillige organisasjoner? Organisasjoner, foreninger og lag har ofte ingen inntekt, og er dermed avhengige av støtte for å kunne utøve sitt arbeid. Da er det godt å vite at det finnes tilskudd og støtteordninger som kan være til hjelp.  

Her er alt du trenger å vite! 

Forstørrelsesglass: Fallgruver i endringsledelse

Hvor kan man søke økonomisk støtte til frivillige organisasjoner? 

Det finnes i dag mange forskjellige aktører som tilbyr støtteordninger og tilskudd til frivillige aktører. Du kan blant annet søke om støtte til frivillige organisasjoner hos Tilskudd.no. Her deles det ut statlige tilskudd.   

Ellers kan du også sjekke ut fundraising-sider, eller ordninger som Tilskuddsportalen og Stipendportalen.   

Sjekk tilskudd til lokale lag og foreninger 

Mange organisasjoner, idrettsklubber og lag har behov for økonomisk støtte eller sponsorer. Her kan det være smart å oppsøke lokale bedrifter (f.eks. sparebanker), og forhøre seg om muligheten for et samarbeid.  

Det er ikke uvanlig at bedrifter ønsker å støtte lokale lag og foreninger. Send gjerne noen sponsorsøknader, og få oversikt over mulighetene dine.  

Stiftelser som gir støtte 

Stiftelser kan betraktes som juridiske personer som disponerer et testament eller en formuesverdi. Disse midlene er som regel stilt til rådighet for bestemte ideelle eller humanitære formål.  

Sjekk derfor ut om det finnes stiftelser som er relevante for ditt frivillighetsområde. Er du heldig finnes det en stiftelse som kan bidra med støtte. 

Tekstforfatter som viser frem en artikkel

Hvordan søke om støtte til foreninger, klubber og organisasjoner? 

Nå vet du hvor du kan søke om støtte til frivillige organisasjoner. Men hvordan går man egentlig frem? Det er viktig å gå systematisk frem, da dette øker sjansen for at du får bevilget midler. Hastverk er lastverk, som det sies.  

Her er noen forslag!  

Sett opp et budsjett og planlegg 

I første omgang bør du sette opp et budsjett. Nøyaktig hva trenger du midler til, og hvor mye? Det er lurt å ha kontroll over dette, siden du da kan søke om et bestemt beløp. Da blir det enklere for stiftelser og andre å vurdere søknaden din.  

Sett gjerne opp en liste over konkrete ting det skal brukes penger på. For en idrettsklubb kan det for eksempel være snakk om ny fotballbane, nye mål eller vedlikehold av haller.  

Søknad om støtte til utstyr eller annet 

Neste steg i prosessen er å utarbeide selve søknaden. Her gjelder det å være kort og konsis. Unngå å skrive en lang og tunglest søknad. Gjør du det, er det ikke sikkert at mottaker gidder å lese gjennom den. Bruk avsnitt og sørg for «luft» i teksten.  

Det å skrive en sponsorsøknad eller andre søknader om finansiell støtte kan være utfordrende. Et tips er å komme raskt til poenget, og å holde søknaden til maksimalt én A4-side. Sjekk gjerne ut vår sponsorsøknad-guide om du vil vite mer. 

Skribenter som skriver på PC

Motta hjelp med å søke om støtte til din frivillige organisasjon 

Synes du det er vanskelig å skrive en god søknad om økonomiske midler? Eller opplever du kanskje dårlig respons på søknadene du har sendt ut? Din Text hjelper deg gjerne med å skrive en god og oversiktlig søknad. 

Vi har blant annet lang erfaring med å skrive sponsorsøknader for organisasjoner, idrettslag og foreninger.