Søke støtte til prosjekter? Slik går du frem! 

Det å søke støtte til prosjekter er ofte nødvendig for at planene i det hele tatt skal kunne realiseres. Men hvordan i alle dager går man frem, og hvor kan man søke? Kort fortalt finnes det mange ulike muligheter. 

Her gir vi deg oversikten du trenger! 

Person som skriver på PC

Hvor kan man søke økonomisk støtte? 

Dette avhenger fullt og holdent av hva slags prosjekt du søker økonomisk støtte til. Er det for eksempel snakk om et forskningsprosjekt, er det vanlig å søke støtte via Norsk Forskningsråd. For nyetablerte bedrifter, er det vanlig å søke om støtte hos Innovasjon Norge. 

Er det snakk om støtte til prosjekter som utføres av frivillige organisasjoner, kan diverse stiftelser være verdt å sjekke ut. Siden Tilskudd.no lar deg søke om statlige tilskudd, og kan også være aktuell.   

For idrettsklubber og lag som trenger midler til prosjekter, kan det være nyttig å sende ut sponsorsøknader. Kanskje finnes det en lokal bedrift som ønsker å samarbeide? 

Person som går ut av en PC med et dokument i hånda

Hvordan søke midler til prosjekt? 

Fremgangsmåten for å søke avhenger av hvem du planlegger å søke midler hos. Skal du for eksempel søke om støtte hos Norges Forskningsråd, er søknadsprosessen nokså intrikat. Ønsker du derimot støtte til idrettslaget, er prosessen litt enklere.  

Her ser vi nærmere på noen eksempler!  

Søknad om støtte til utstyr og andre ressurser 

For idrettslag og klubber, er det ofte aktuelt å søke om støtte til prosjekter. Det kan for eksempel være snakk om vedlikeholdsprosjekter eller arrangementer. I slike tilfeller er det vanlig å sende ut sponsorsøknader.  

Dette innebærer at du søker om støtte hos bedrifter (gjerne lokale) og andre. Her holder det normalt sett å skrive en kort og oversiktlig søknad på ca. én side. I denne får du frem hva du søker penger til, hvor mye og hvorfor prosjektet er verdt å støtte. 

Søknad om støtte til klassetur 

Skoleklasser kan også søke om støtte til prosjekter, som for eksempel klasseturer eller lignende. Her vil fremgangsmåten være nokså lik den idrettslag bruker (beskrevet ovenfor). Lag en kort og grei søknad som kan sendes til bedrifter i nærområdet.  

Det å dra på klassetur kan fort koste noen tusen kroner, avhengig av hvor man skal reise og med hvilke transportmidler. Lag et budsjett før søknaden sendes! 

Søke støtte til forskningsprosjekter 

Dersom du ønsker å søke om støtte til et forskningsprosjekt, må du som forsker søke sammen med en godkjent forskningsorganisasjon. Søknaden sendes til Norges Forskningsråd, og dette søknadsskjemaet finnes på forskningsrådets egen nettside. 

Søknaden er ganske omfattende, og skal blant annet inneholde en prosjektbeskrivelse, budsjett, tema, formålet med forskningen etc. Her er det viktig å være tydelig og konkret! 

Personer som legger ned fem stjerner

Trenger du hjelp med å skrive en søknad? 

Når man skal søke om støtte til prosjekter er det mange elementer å tenke på. Dersom du er usikker på fremgangsmåten, finnes det imidlertid hjelp å få. Din Text har bred erfaring med søknadsskriving, og bistår deg trygt gjennom prosessen. 

Vi har blant annet hjulpet mange idrettsklubber med sponsorsøknader. La oss skrive søknaden din, i henhold til dine krav og ønsker!