Sponsorbrev tips

Er du på jakt etter noen gode sponsorbrev tips? Både idrettslag, foreninger og andre som ønsker sponsorer bør vite hvordan et sponsorbrev utformes. Øk sjansen for at sponsorene vil støtte deg!

Mange fotballag, klubber og foreninger er helt avhengige av sponsorinntekter for å overleve. Kampen om sponsorene er imidlertid stor, og sponsorene mottar mange henvendelser. Hvordan skal du klare å overbevise sponsorene om du ditt lag er verdt å støtte? Med noen sponsorbrev tips kan du lykkes!

Vi skal her dele våre beste sponsorbrev-tips med deg!

Tekstdokument som ligger på en PC med forstørrelsesglass

Sponsorstrategi #1 – skriv et godt sponsorbrev

Når man skal søke etter sponsor er det vanlig prosedyre å skrive et såkalt sponsorbrev eller en sponsorsøknad. Dette er et skriv der du presenterer foreningen, laget eller klubben din for aktuelle sponsorer.

Dersom ditt sponsorbrev ikke skiller seg ut i mengden eller presenterer klubbens formål godt nok, er sjansen for tilslag liten. Vi har følgende sponsorbrev tips til deg som skal skrive en søknad til aktuelle sponsorer:

 

  • Beskriv laget eller foreningens ambisjoner og målsetninger
  • Fortell sponsoren hvilke kostnader dere har
  • Inkluder gjerne noen fakta om klubben eller foreningen – som aldersgruppe, historiske fakta eller lignende!
  • Dersom dere ønsker å utrette noe positivt for samfunnet, er dette verdt å understreke. Mange sponsorer verdsetter klubber som ønsker å bidra til noe positivt i nærsamfunnet. Kanskje du vil tilby fotballtrening for vanskeligstilte barn, eller lignende?
Avtale mellom to parter

En forespørsel om sponsing må vise fordeler for sponsor

Sponsorer kan være alt fra banker og matbutikker til rike investorer. Mange sponsorer har stor giverglede og ønsker å støtte lokale lag eller foreninger. Det er likevel slik at de fleste har et budsjett de må holde seg til, og de kan ikke sponse alle som tar kontakt.

For at sponsoren skal ønske å støtte ditt lag fremfor noen andre, er det viktig å fremheve hva godt sponsoren får ut av det. Et sponsorbrev tips er derfor å nevne diverse fordeler ved å støtte laget ditt.

Her kan det være verdt å trekke frem at du vil markedsføre sponsoren ved å trykke logoen på trøyene til laget, eller å ha sponsorens logo på vegger i klubblokalene. Slik vil begge parter få noe igjen for sponsingen.

To personer som sjekker av en sjekkliste

Slik kommuniserer du direkte med sponsor

Mange ønsker noen sponsorbrev tips til hvordan de kan kommunisere best mulig med sponsorene. Det er smart å lage et oversiktlig sponsorbrev som ikke er altfor langt. Husk at sponsorene mottar mange henvendelser. En kort men utfyllende presentasjon av klubben din er som regel det beste.

Henvend deg gjerne direkte til den aktuelle sponsoren i starten av brevet. Når du henvender deg til sponsoren direkte, reduserer du faren for at brevet fremstår som masseutsendt. Dette er et sponsorbrev tips du bør ha i bakhodet!

Du kan også oppnå mer effektiv og direkte kommunikasjon med sponsor dersom du formulerer deg tydelig og uten skrivefeil. Unngå lange og tunge formuleringer, og sørg for at budskapet er lett å forstå.

Skribenter som skriver på PC

Vi skriver sponsorbrev for deg

Vi har her delt en rekke sponsorbrev tips med deg. Når du sender ut sponsorbrev er det først og fremst viktig at du får frem hvorfor sponsoren bør støtte akkurat ditt lag eller din forening.

Du bør også fremheve hvordan du gjengjelder tjenesten – for eksempel ved å ha sponsorens logo på trøyene. Selv med gode sponsorbrev-tips kan det være utfordrende å skulle skrive en sponsorsøknad. Dersom du synes det er vanskelig å formulere en god søknad, kan Din Text hjelpe deg.

Vi skriver sponsorsøknaden for deg, og sørger for å skreddersy den for den aktuelle sponsoren. Dermed kan du øke sjansen for tilslag.

Kontakt oss i dag om du trenger skrivehjelp!