Sponsorbrev

Et sponsorbrev eller en sponsorsøknad er et skriv du sender til potensielle sponsorer. Formålet er som regel å presentere idrettslaget, foreningen eller klubben for aktører, slik at de ønsker å bidra med økonomisk støtte.

Det å skrive et sponsorbrev kan være utfordrende dersom du er usikker på innhold, oppbygning og formulering. Her er noen tips!

Forstørrelsesglass: hvordan skrive et sponsorbrev?

Hvordan skrive sponsorbrev?

Dersom du aldri har skrevet et sponsorbrev tidligere, er det helt naturlig å føle seg usikker på fremgangsmåten. Eller har du kanskje sendt ut sponsorsøknader tidligere, uten å få «napp»? Da er det greit å se nærmere på anbefalt innhold og oppbygning.

Husk at det ikke er noen fasit for hvordan et sponsorbrev skal se ut. Det er likevel greit å ha en viss struktur og skrive på godt norsk, slik at innholdet er lettlest og oversiktlig for potensielle sponsorer.

Flere tekstdokumenter: Innhold i sponsorbrev

Innhold

Når det kommer til innhold i et sponsorbrev, er det flere elementer som kan tas med. Det viktigste er å sørge for at mottaker får et innblikk i hva eventuelle sponsormidler skal gå til. Samtidig bør du si noe om dine, klubben eller organisasjonens målsetninger.

Her er et eksempel på hva et sponsorbrev kan inneholde:

 

  • Introduksjon
  • Målsetninger
  • Finansieringsmetoder og -utfordringer
  • Hva skal eventuelle sponsorpenger gå til?
  • Hvordan kan du/laget/foreningen fremme sponsor?
  • Avsluttende ord
Oppbygning av sponsorbrev

Oppbygning

Det er også viktig å sørge for at sponsorbrevet ditt har en ryddig og oversiktlig oppbygning. Bruk for eksempel underoverskrifter, slik at teksten ikke blir én sammenhengende blokk. Uten avsnitt og overskrifter blir teksten fort tunglest!

Om potensielle sponsorer får et lettlest sponsorbrev, er kanskje sjansen større for at de gidder å lese gjennom hele teksten.

Tekstdokument som ligger på en PC; Hvor langt skal et sponsorbrev være?

Hvor lang bør en sponsorsøknad være?

Når du skal skrive et sponsorbrev, er det også lurt å være kortfattet. Sponsorsøknaden bør helst ikke være mer enn 1 A4-side lang. Dette for at mottaker ikke skal føle at det er tidkrevende å lese gjennom søknaden din.

Sørg for å få med den viktigste informasjonen, og utelat det som ikke er så relevant eller viktig.

Mann hopper over hekk: Alt om sponsorbrev

Hvorfor sende ut sponsorbrev?

Mange organisasjoner, utøvere, klubber og lag er helt avhengige av frivillige donasjoner og bidrag for å kunne være i drift. Skal man skaffe seg sponsorinntekter, er det derfor viktig å gi en god presentasjon av seg selv.

Eventuelle sponsorer ønsker å vite hvorfor de skal sponse nettopp deg. De mottar kanskje mange sponsorsøknader, og kan ikke si ja til alle. Dette er en av grunnene til at det er så viktig å lage et unikt sponsorbrev som skiller seg ut i mengden.

Din Text logo: Få hjelp med sponsorbrev

Motta hjelp med ditt sponsorbrev

Synes du det er utfordrende å skrive et sponsorbrev som er kortfattet og oversiktlig, samtidig som alt av viktig informasjon inkluderes? I så fall kan tekstforfatterne i Din Text hjelpe deg over kneiken.

Vi har hjulpet både idrettsutøvere, organisasjoner og idrettsklubber med sponsorbrev, og har bred erfaring på området. Send oss noen stikkord om deg selv, hva du trenger midler til og hva du kan tilby dine sponsorer. Vi fikser resten.

Kontakt oss i dag, og motta rask hjelp!