Sponsorsøknad-guide   

Det kan være en tidkrevende og motløs oppgave å søke om sponsorer. Enten du jobber for et idrettslag, en forening eller driver en privatsatsning, kan sponsorer være helt nødvendig. De fleste lag og foreninger er avhengige av sponsorinntekter for å overleve.  

I denne prosessen må du være beredt på avslag. For å ha en størst mulig sjanse for tilslag, kan det lønne seg å skrive en gjennomført sponsorsøknad. Her er vår guide til deg som skal skrive sponsorsøknad! 

Person lurer på hvordan man bør skrive en barnebok

Hva må med i en sponsorsøknad?  

For å øke mulighetene for tilslag, er det ønskelig at akkurat din søknad skal skille seg ut i søknadsmengden. Dette er ingen enkel ting. Det er imidlertid noen punkter som bør inkluderes i enhver søknad.   

Disse er:   

    • Presentasjon av laget eller foreningen  
    • Fordel for sponsoren  
    • Kontaktinformasjon  
    • Forslag til kontrakt  

Les videre for å få noen tips på disse punktene!  

To personer planlegger skriveprosess: Hvordan skrive barnebok?

Hvem er mottaker?  

Du må aller først tenke ut hvem det er du ønsker å sende søknaden til. Dette har betydning for resten av utformingen. Ved å tilpasse søknaden ut ifra dette, får du mottakeren til å føle seg utvalgt.    

Et annet tips er at det kan være en god idé å starte med små og lokale bedrifter. Dette er fordi de kanskje trenger synligheten mer, og vil bidra til lokalsamfunnet.   

Ved å tilpasse søknad etter mottaker, øker du sjansen for at de vil sponse akkurat dere. Tilpasningen burde gjøres både med tanke på språk og hva dere velger å fremheve. Noen spesielle ting er kanskje viktigere for den ene bedriften, og noe annet for den andre?  

Bøker i stabel: Hvordan skrive barnebok?

Presenter ditt lag!  

Du burde starte med en innledning hvor du gir en positiv fremstilling av ditt lag eller forening. Det skal ikke være uriktig informasjon, men du må sette laget eller foreningen i et godt lys. Generell informasjon som alder og annen relevant informasjon, burde også inkluderes.   

Ta gjerne med lagets holdninger og verdier. Hva er det dere står for? Du burde også inkludere noen målsetninger for fremtiden. Hva er det dere gjør? Hva vil dere? De fleste lag og foreninger bidrar positivt til lokalsamfunnet, og er gjerne viktige bidragsytere for aktivitet blant barn og unge. Slike ting burde fremheves.   

Si også noe om hvorfor dere trenger økonomisk støtte. Det kan være lurt å konkretisere dette så langt som mulig. Kanskje trenger dere nytt gress på fotballbanen? Eller er det en turnering dere ønsker å delta på? Dersom sponsor ser et definerbart mål med sponsingen sin, kan det bidra til lysten på å sponse.   

Selve presentasjonen burde ikke være lang, men inkludere noen velvalgte ord. Kort og konsist er stikkordet for denne fremstillingen. Det er ingen som ønsker å lese lange avhandlinger, men du må prøve å gjøre det interessant.   

To personer som snakker: Hvordan skrive barnebok?

Fordel for sponsoren  

Ettersom du forespør sponsing, kan det være fordelaktig om du viser til en eller annen fordel for sponsoren. De må kunne se hvorfor en sponsing av akkurat ditt lag eller forening kan være lønnsomt for dem. Gi en fremstilling av fordelene sponsorene kan få.   

Dette kan være i form av produktsponsing eller tjenester. Er det noe dere kan gi tilbake? Kanskje kan dere ha logoer på trøyene deres, gjennomføre skikurs eller hjelpe til med dugnad? Det er bare å være kreative på dette punktet.   

Det kan føles litt uggent å be andre om penger. Men dersom dere kan vise at dere vil gjengjelde tjenesten, kan det både føles bedre og virke positivt inn. 

Person som utforsker: Hvordan skrive fortelling?

Kontaktinformasjon  

Kontaktinformasjon må være med. Gjerne både e-post og telefon. Du må passe på å gjøre det så enkelt som mulig for mottaker å kunne sponse deg.  

Hvis det er noen små hindre i veien, kan dette være nok til at den potensielle sponsoren legger det bort eller glemmer det. 

Bunke med litteratur: Hvordan skrive barnebok?

Forslag til kontrakt  

Aller sist burde du inkludere et forslag til en kontrakt. Det burde være en veldig enkel kontrakt. Her må du inkludere forslag til forpliktelser for begge partene. Helt konkret, hva er det dere trenger? Og hva vil dere bidra med til gjengjeld? 

Dette gjør hele prosessen veldig ryddig, og gjør det dessuten enklere å forplikte seg. Ingen av partene skal lure på hva som forventes av samarbeidet. En kontrakt er også betryggende og risikoreduserende, både for dere og kontraherende part.   

Forslaget til en kontrakt gjør at det blir mindre arbeid for motparten, noe som også er ønskelig. Da er det bare å avslå eller godta. Jo enklere det er å sponse dere, jo større er sjansene for tilslag.   

Helt til slutt burde du gå gjennom søknaden både én og to ganger. Dårlig språk og/eller grammatiske feil får dere til å fremstå uprofesjonelle, og kan fort føre til avslag! 

Positiv graf: Kan du benytte indirekte kommunikasjon i markedsføring?

Gjør det enkelt  

Når det gjelder en sponsorsøknad, ligger suksessformelen ofte i de små detaljene. Selve utformingen av søknaden kan være utslagsgivende. Derfor er det viktig med en gjennomtenkt søknad, med kort og konsis informasjon.   

En sponsorsøknadsprosess kan være litt vrien. Det er ikke så gøy å be om penger. Derfor har vi forsøkt å gjøre det enkelt for deg. Dersom du følger disse stegene, vil du ha bedre sjanser for å få tilslag på din sponsorsøknad.   

Person leser bøker: Hvordan skrive fortelling?

Ikke gi opp!  

Til slutt vil vi oppfordre deg til å ikke gi opp. Det er ingen enkel jobb å få tak i sponsorer. Husk at sponsorer gjerne mottar massevis av forespørsler om sponsing, og ikke har budsjett til å støtte alle de vil.  

Du må bare fortsette å prøve, selv om du får noen avslag.   

Person som arbeider med PR og indirekte kommunikasjon på PC

Trenger du hjelp med din sponsorsøknad? 

Det kan være vanskelig og tidkrevende å utforme en god sponsorsøknad. Nøl derfor ikke med å ta kontakt dersom du lurer på noe.  

Vi har utarbeidet mange sponsorsøknader for både enkeltutøvere, bloggere, foreninger, klubber og idrettslag, og har mye erfaring på området. 

Kontakt oss i dag, og øk sannsynligheten for å få din drømmesponsor!