Språklig variasjon 

Språklig variasjon bidrar til mangfold og identitet. Her til lands er språkvariantene mange. Du vil som regel høre forskjell på en nordlending, vestlending og østlending! Men hva er egentlig språkvariasjon, og hvorfor finnes det?  

Vi skal her se nærmere på temaet. 

En person blir intervjuet foran PC og bøker: Hvordan skrive et bra intervju?

Hva er språklig variasjon? 

Språklig variasjon er et begrep som viser til ulike sosiale og geografiske variasjoner innad i et språk. Dette kan for eksempel innebære variasjoner i lydsystem, ordforråd eller grammatikk avhengig av hvor man befinner seg.  

Språkvariasjon er i mange tilfeller også sosialt betinget, og ikke nødvendigvis geografisk. Variasjoner i språk forekommer for eksempel mellom ulike yrker, statusklasser, kjønn og lignende. 

Skjema med sjekkpunkter: Alt om digitale brukeroppplevelser

Hva slags språklig variasjon og mangfold har vi i Norge? 

I Norge har vi mange former for språklig variasjon. I ulike områder av landet finner vi for eksempel forskjellige dialekter. Samtidig finner vi minoritets- og majoritetsspråk. Alle disse språklige variantene utgjør til sammen et språklig mangfold. 

Ulike språkvarianter finnes ikke bare i Norge, men også i de fleste andre land. Det at ulike dialekter og språk møtes, forekommer nær sagt overalt. Skal du for eksempel starte en bedrift i Sverige, kan det hende at du påvirkes av det svenske språk.  

Dialekter i Norge 

En dialekt kan defineres som en variant av talemål som benyttes innenfor et gitt geografisk område. Dette skyldes at personer som omgås hverandre mye, gjerne utvikler et felles språk.   

Fra gammelt av har fjell, fjorder og andre hindringer bidratt til tydelige dialektgrenser. I dag er verden mindre, og vi kommuniserer på tvers av fylker og fysiske hindre. Dialektene er der imidlertid fortsatt, selv om dialektforskjellene ikke lenger er like tydelige alle steder.  

I dag er det også vanligere at mennesker med ulike dialekter bor i de samme områdene, I en by som Oslo eller Bergen finnes det for eksempel mange ulike dialekter. Vi påvirker hverandre språklig, og dialektene er derfor i stadig endring.   

Teknologi og reise gjør også at det norske språk påvirkes utenfra, for eksempel av engelsk. Det kan for øvrig være snakk om ulike sosiolekter (f.eks. ulike talemåter i Oslo vest og Oslo øst). Her snakker vi altså om språklige variasjoner innenfor én og samme dialekt. 

Statistikk på PC: Hvordan skrive et bra intervju?

Hvorfor er språklig mangfold viktig? 

Språklig variasjon og mangfold er noe de fleste synes er positivt. Dialekten er for mange en viktig del av identiteten, og sier noe om hvor en kommer fra. Norge ville nok ikke ha vært helt det samme dersom alle snakket likt. 

I Norge har vi også to skriftspråk, nemlig bokmål og nynorsk. Også dette bidrar til språklig variasjon. Den norske språkloven (lov om språk) har som formål å styrke det norske språket, og fremme likestilling mellom nynorsk og bokmål.  

Språklig mangfold kan også være berikende for den enkelte. Mange barn vokser for eksempel opp i flerspråklige familier. Dette gir barna mulighet til å uttrykke seg på forskjellige måter, og kommunisere med flere mennesker. 

Rakett: Slik lager du gode digitale brukeropplevelser

Formidle språkvariasjoner gjennom tekst 

Språklig variasjon kan komme til uttrykk gjennom både tekst og tale. Mange heier for eksempel på bruk av nynorsk i norske medier. Det å skrive på «dialekt» er også noe mange foretrekker.  

Dialekt eller ei – noen ganger står man bom fast når man skal utarbeide en tekst. Det kan for eksempel være snakk om en tale, artikkel, jobbsøknad eller noe annet. Men ikke fortvil, tekstforfatterne i Din Text står klare til å hjelpe deg!