Strategisk posisjonering

Konkurransen er alltid stor, uansett hvilken bransje du er i. Markedet er i stadig endring og derfor har posisjonering og merkevarebygging blitt viktigere enn aldri før. Du må være et av merkene forbrukeren husker. 

Dagens forbrukere blir eksponert for enorme mengder reklame. Dette har ført til av de fleste kun husker fem eller seks merkevarer innenfor en gruppe produkter. Posisjonering handler om å bygge en oppfatning, skape positive assosiasjoner og bygge merkevaren.

Hvis alle i bransjen konkurrerer om å tilby de laveste prisene, kan du for eksempel posisjonere deg på å tilby det beste utvalget eller den beste kjøpsopplevelsen. Du skal skille deg ut på en konkret måte, som gjør det lett for kundene å huske deg i ettertid.

Videre finnes det taktikker for å gjøre seg selv mer synlig på nett i kundegruppen. Her er målrettet innhold gull verdt. Gjennom markedsføring øker du bevisstheten, og gjennom posisjonering skaper du oppfatningen. Din Text hjelper deg.

Stort forstørrelsesglass

Hva er strategisk posisjonering?

Når du posisjonerer er merkevare, avdekker du de faktorene som skiller dine tjenester og produkter ut på markedet. Posisjonering er en sentral del av merkevarestrategier. Det handler om å skape en bestemt oppfatning av merkevaren i bevisstheten til forbrukere.

Strategisk posisjonering dreier seg om å konkretisere tydelige assosiasjoner du ønsker at forbrukeren skal knytte til produktet eller merkevaren din. Hvilke forventinger skal forbrukere ha til merkevaren din? Gode priser, utvalg eller kanskje kundeservice? 

Posisjonering er en vesentlig del av merkevarebygging og markedsstrategier. Du skal bygge opp merkevaren din i bevisstheten til kunder, og det er viktig å levere konsekvente og helhetlige budskap på tvers av plattformer og over lengre tid.

Det skal ikke være et gap mellom hvordan merkevaren blir oppfattet, og hvordan du ønsker bære. Målrettet kommunikasjon er viktig fra starten og denne skal bygges på hvem merkevaren er, hvem dere vil være og hvem målgruppen er.

Søk på datamaskin

Posisjonering og differensiering av produkt

Uansett hvilken bransje du opererer i, vil det alltid være likhetspunkter mellom dine produkter og andre konkurrenter. Hvis ikke det er likhetspunkter eller lignende tjenester, faller bedriften ut av markedet. 

En gressklipper må for eksempel ha en motor og blader, det kan være vanskelig å skille seg ut på akkurat disse punktene. Differensieringspunkter er derimot det som skiller deg ut rent funksjonelt. Men klipper kan være elektrisk og ha hjul – sterke differensierende punkter.

Differensieringspunktene må være relevant for din bestemte kundegruppe. For å bruke bil som et eksempel, ville et ryggekamera være et relevant differensieringspunkt dersom målgruppen befinner seg i urbane områder. 

Det er også viktig å merke seg at funksjonelle behov alltid må dekkes. Det kan være vanskelig å skille seg ut på alle punkter, og derfor må du finne områder som gir større verdi til din målgruppe enn konkurrerende produkter og tjenester.

Sjekkliste

Slik bruker du et posisjoneringskart

Når du skal posisjonere et merke, kan det være nyttig å ta i bruk et posisjoneringskart. Dette er en visuell presentasjon av forbrukerens preferanser og persepsjoner. Et posisjoneringskart gir et tydelig bilde av den nåværende markedssituasjonen.

Med kartet vil du se hvordan produkter, tjenester og merket i ulike dimensjoner Du kan finne «hull» i markedet og avdekke forbrukerbehov som per dags dato ikke er dekket. Med andre ord vil et kart gi innsikt i tilgjengelige markedsmuligheter.

Det finnes mange prosesser og modeller å ta utgangspunkt i – posisjonering er et arbeid med flere muligheter. Det viktigste er likevel å ha en god innsikt i målgruppen, det er dette som gir deg et innblikk i bransjen og markedet.

Et posisjoneringskart stiller følgende spørsmål og problemstillinger:

 

  • Hva skal merke love og hvilken verdi har tjenestene og produktet for kunden?
  • Hvem er målgruppen og hvem er den typiske kunden?
  • Når skal ditt merke være førstevalget til kunden?
  • Hvem er de største konkurrentene? Hvilke merker gir forbrukeren samme eller lignende verdi som ditt merke?
Posisjoneringsstrategi

Tips til 3 stegs posisjoneringsstrategi

Vi referer som regel til tre grunnformer i strategisk posisjonering. Disse stegene kan overlappe hverandre og dreier seg om aksess basert-, behovsbasert- og sortiment-basert posisjonering.

Behovsbasert posisjonering går ut på at du møter de fleste behov til en kundegruppe. Et godt eksempel her er Ikea, en aktør som tilbyr innredning til unge kjøpere på jakt etter lav pris og design. Målet er å dekke mest mulig av behovet til kundegruppen. 

Aksess Basert posisjonering dreier seg om å segmentere kunder for å nå de på ulike måter. Dette kan være basert på kundestørrelse eller geografi. Selv om de ulike segmentene har like behov, så kan du nå og møte dem på forskjellige måter. 

Sortiment-basert posisjonering handler om å skape et «subsett» av produkter i industrien. For eksempel Coca Cola, en aktør som produserer en mengde drikkevarer og brus, men som fremdeles har et merke som står for kun én type brus.

Din Text logo

Motta 500 ord gratis

Nå er det viktigere enn aldri før å fokusere på merkevarebygging – du må være den bedriten og det merket forbrukeren husker. Som nevnt gjelder det å fokusere på konsekvent og helhetlig kommunikasjon. Dette kan vi i Din Text hjelpe deg med.

Bedriften kan forme hvordan merkevaren blir oppfattet, ved å forme kommunikasjonen strategisk. For å styrke denne oppfatning, er det viktig at budskap blir formidlet konsekvent over lengre tid, gjerne gjennom målrettet og skreddersydd tekst.

Vi i Din Text kan hjelpe deg med å forme bedriftens fordeler, verdier og budskap gjennom treffsikker tekst. Vi har lang erfaring med en rekke målgrupper og bransjer, og vet derfor hva som må til for å treffe blink gang på gang. 

Du skal skrive til målgruppen på deres språk og bruke deres interesser og verdier når du former budskapet. Vi hjelper deg. Kontakt Din Text i dag, og du får de første 500 ordene helt gratis.