SWOT-analyse markedsføring

Sliter bedriften med å ta beslutninger som fremmer vekst? Ønsker du å identifisere hvordan en markedsplan kan møte bedriftens mål?

Da må du kartlegge svakheter, styrker, trusler og muligheter både internt og eksternt i bedriften. Det er nettopp dette en SWOT-analyse vil hjelpe deg med. 

Med en SWOT-analyse vil du kunne identifisere hvilke muligheter og utfordringer bedriften kan møte på i markedet. Analysen vil gi god innsikt i hva dere må jobbe videre med, og hvordan styrkene til bedriften kan bli gjort om til muligheter.

 SWOT-analyser bør gjøres i forkant av strategiarbeid, og blir hyppig benyttet i forbindelse med markedsplaner. Les mer om hvordan du går frem her.

Forstørrelsesglass

SWOT-analyse definisjon

En SWOT-analyse identifiserer svake og sterke sider i en bedrift, og forklarer hvilke trusler og muligheter bedriften står ovenfor markedsmessig. SWOT er simpelthen er forkortelse for styrke, svakheter, muligheter og trusler. Når en bedrift møter på utfordringer eller har problemer med å fatte en stor beslutning, vil en SWOT-analyse være et godt hjelpemiddel.

Formålet med å finne styrker, svakheter, muligheter og trusler, er å identifisere innovative løsninger for enhver problemstilling. Dette er et planleggingsverktøy eller en metode, som gjør det enklere å ta gode strategiske beslutninger som fremmer vekst og verdiskapning. Hvilke muligheter og trusler befinner seg i bedriftens nåværende situasjon? En SWOT-analyse gir deg svarene.

SWOT-analyser blir ofte brukt i markedsføringsplaner. Resultatet av en slik analyse vil gjøre det lettere å komme frem med strategier og anbefalinger for hvordan bedriften bør gå frem. Her skal det legges vekt på å finne innovative og kreative løsninger, men dette er kun mulig dersom SWOT-analysen er gjennomført på grundig og nøye måte.

Det er nemlig viktig å kunne se sammenhengen mellom ytre trusler og indre svakheter, identifisere risikoene og dermed styrke bedriften.

Samarbeid mellom flere personer

Situasjonsanalyse SWOT

En situasjonsanalyse går ut på kartlegge de eksterne og interne omgivelsene til en bedrift. Det er denne informasjonen du bruker som grunnlag i en SWOT-analyse. Informasjonen fra en situasjonsanalyse, blir altså sortert i et SWOT-system. Dette er en viktig del av markedsplaner, og vil gi deg informasjon om hvordan planen bør bygges opp, for styre bedriften i riktig retning.

Situasjonsanalyser blir i noen tilfeller kalt en forutsetningsanalyse, og dette er fordi analysen gir en detaljert beskrivelse på markedssystemet, verditilbudet og verdiskapningsprosessen til bedriften. Dette er altså det første steget i en SWOT-analyse. Du starter med å analysere den nåværende situasjonen til bedriften – hvor står bedriften nå med tanke på trender, interne og eksterne faktorer?

Når situasjonsanalysen er klar, begynner du på SWOT-analysen. Mange glemmer ofte det første steget, eller blander den sammen med SWOT-analysen. For en mest mulig grundig gjennomgang, er det viktig å skille prosessene fra hverandre. SWOT-analysen fokuserer på fremtiden og gir deg informasjon om hvordan du best tar beslutninger.

Denne informasjonen grunner i bedriftens nåværende posisjon, altså en situasjonsanalyse.

Flere tekstdokumenter som ligger stablet på hverandre

SWOT-analyse mal

En SWOT-analyse mal er enkel og du vil finne flere gode maler på nett. Her deles det inn i positive og negative faktorer, og interne og eksterne faktorer. De interne faktorene består av styrker og svakheter. Dette baserer seg på hvilke ressurser bedriften har tilgang på og hvilke erfaringer bedriften har hatt med ressursene tidligere. 

Interne faktorer kan for eksempel være arbeidskraft, ansatte, kundebase og frilansere. Det kan også være finansielle ressurser som inntekter, markedsbudsjett og finansiering. Fysiske ressurser som programvarer, verktøy og nåværende prosesser er også en del av de interne faktorene. 

Eksterne faktorer er i hovedsak elementer verken du eller bedriften kan kontrollere. Eksterne faktorer påvirker enhver bedrift, uansett om disse har en direkte sammenheng med trusler og muligheter. Det er derfor viktig å få med alle eksterne faktorer i en SWOT-analyse.

Eksempler på eksterne faktorer kan være finansiering, demografi, forhold til partnere, trender i markedets bransje og politiske eller økonomiske reguleringer. Det er viktig å notere ned både positive og negative faktorer internt og eksternt. De positive faktorene vil være styrker og muligheter, mens de negative faktorene er svakheter og trusler.

Mann som hopper over en hekk

Soft-analyse

En Soft-analyse er det eldste begrepet for en SWOT-analyse, og begge metodene betyr det samme og gir en sammenstilling av negative og positive faktorer: Styrker, svakheter, trusler og muligheter.

Vi har allerede sett på eksempler av interne og eksterne faktorer på disse områdene, så la oss se nærmere på hvordan du definerer bedriftens styrker, svakheter, trusler og muligheter.

Positiv graf
  1. Styrker

Hva er bedriftens sterkeste sider?
Hvordan kan bedriften ta vare på disse styrkene i fremtiden og utnytte dem nå?

Dette kan for eksempel være kundetilfredshet, mange returnerende kunder, en stor digital tilstedeværelse, mange følgere på sosiale medier og lignende styrker.

Person som utforsker
  1. Muligheter

Hvilke områder eller forhold ved bedriften innebærer muligheter for fremtiden?
Hvilke tiltak må bli gjort for å best mulig utnytte mulighetene?

Eksempler på dette kan være mer aktivitet på sosiale medier, dersom bedriften har et stort antall følgere som styrke. Reklamering i målgruppens aktive kanaler og lignende.

  1. Svakheter

Hva er bedriftens mangler og svakheter?
Hvor presterer dere dårlig og hva kan bli gjort for å eliminere eventuelle svakheter?

En svakhet kan for eksempel være en statisk nettside, for mye ressurser på markedsføring, lavt eller ikke eksisterende markedsføringsbudsjett og dårlig eller ikke eksisterende markedsplan.

Person som arbeider på PC
  1. Trusler

Hvilke forhold opptrer som en fremtidig trussel for din bedrift? Hvilke tiltak kan gjøres for å takle disse truslene? Eksempler kan være en økende andel konkurrenter, konkurrenter med store plattformer, stor synlighet og aktiv reklamering. En trussel kan også være gode samarbeid blant konkurrentene, eller manglende utgifter til annonsering og reklame.

Som allerede demonstrert, kan styrker åpne muligheter. I noen tilfeller kan også svakheter omgjøres til styrker. Det er dette en SWOT-analyse handler om. Bedriften vil være bedre egnet til å se sin egen posisjon i markedet, og få en bedre innsikt i interne prosesser.

Dette vil til slutt føre til en godt utarbeidet markedsføringsplan, med klare mål og retningslinjer for hvordan bedriften skal gå frem. Dere vil allerede ha en plan for hvordan dere takler trusler og svakheter, noe som igjen skaper en robust og solid markedsplan for årene som kommer.

Avtale mellom to parter

Få hjelp med din SWOT-analyse

En SWOT-analyse er et enkelt hjelpemiddel med stor verdi. Men selv om tanken og hensikten med analysen er enkel, er selve analysen svært omfattende. Er du usikker på hvordan du går frem? Da kan vi i Din Gruppe hjelpe deg.

Du kjenner bedriften din best, men med grunnleggende informasjon om bedriftens styrker, svakheter, trusler og muligheter, kan vi bistå deg med å skrive selve analysen. Vi tar oss av teksten, malen og sørger for en feilfri SWOT-analyse som formidler bedriftens faktorer på best mulig måte. 

Har du allerede en SWOT-analyse du planlegger å presentere?
Vi kan også ta oss av korrektur og språkvask. Akkurat nå får du de første 500 orden helt gratis.

Ikke la dårlig språk og rotete formuleringer sette en stopper for vekst og verdiskaping. La en tekstforfatter hjelpe deg med SWOT-analysen, og du får de beste forutsetningene for å styre bedriften i riktig retning.