Pris: 2 kr per ord*

Leveringstid: 1 000 ord garantert innen 24 timer. Opptil 10 000 ord per uke. Spesifiser dersom det er behov for mer, eller om oppdraget haster.

Fakturering: Faktura sendes på e-post siste virkedag i bestillingsmåneden.

Kommentarer: I feltet «kommentarer» nedenfor, er det fint om du spesifiserer hva bestillingen gjelder. Her kan du nevne ting som lengde, nøkkelord, målgruppe, osv.

*2 kr er vår standardpris. Faktorer som lengde, vanskelighet, teksttype, volum på bestillingen og lignende kan påvirke pris per ord opp og ned.