Toveiskommunikasjon

Vil du være sikker på at budskapet blir forstått? Vil du gi rom for tilbakemelding og raskt rydde opp i misforståelser? Da er det toveiskommunikasjon du skal benytte deg av. 

Kommunikasjon kan skje på én av to måter. Enten er det en aktiv sender og en passiv mottaker, eller så bytter flyter informasjon frem og tilbake mellom leddene. Sistnevnte kalles for toveiskommunikasjon. 

Her vil sender og mottaker veksle på rollene og det skapes en felles forståelse. Det finnes både ulemper og fordeler med denne formen for kommunikasjon, men i mange tilfeller er dette den foretrukne teknikken.

Vet du hvordan du best mulig kommuniserer med målgruppen din? Les mer om toveiskommunikasjon, og hvordan denne teknikken kan implementeres i markedsføringen.

Forstørrelsesglass

Hva er toveiskommunikasjon?

Toveiskommunikasjon kjennetegnes i situasjoner hvor det er en aktiv sender og en aktiv mottaker. Her bytter partene på å være sender og mottaker, og informasjonen flyter begge veier.

Toveiskommunikasjon gir rom for tilbakemeldinger. Du gir ut et budskap, men ønsker også at mottakeren skal få luftet sine tanker om det du skal formidle.

I en slik kommunikasjonssituasjon, skapes det en felles forståelse for informasjonen. Den opprinnelige mottakeren kan stille spørsmål og få ytterlige informasjon dersom nødvendig. 

Alle føler seg sett og hørt, og den opprinnelige senderen kan være trygg på at informasjonen har blitt tolket og mottatt på riktig måte. Det skapes en samtale, og dette kan skje både fysisk og digitalt.

Et tekstdokument som ligger på en PC

Hva er bra med toveiskommunikasjon?

Toveiskommunikasjon åpner opp for innspill og lager en flyt i samtalen. Hvis mottaker har spørsmål eller er usikker på budskapet, du kan rette opp misforståelser med en gang. Det øker muligheten for at alle føler seg hørt og sett.

Med denne teknikken kan du også være sikker på at mottakeren faktisk har oppfattet budskapet på riktig måte. Du sørger for at alle har en felles forståelse av budskapet og gir rom for eventuelle tilbakemeldinger.

Ettersom begge parter bytter på å rollene som mottaker og sender, blir det enklere for alle å forstå behovet og budskapet til begge ledd. Dette er spesielt attraktivt innen markedsføring, når bedrifter vil lære å kjenne forbrukeren og få deres perspektiv for å forbedre sitt tilbud.

Åpner du opp for kommentarer, deling og diskusjoner under markedsføring, vil du sitte igjen med verdifull informasjon om hvordan forbrukerne ser på deg som tilbyder. Her kan du også oppklare misforståelser rundt tilbudene dine gi ytterlige informasjon.

En mann som hopper over en hekk

Hva er mindre bra med toveiskommunikasjon?

I situasjoner hvor du ønsker å nå ut til en større gruppe mennesker på kort tid, er enveiskommunikasjon den beste løsningen. Det finnes mange eksempler på situasjoner hvor dette er den foretrukne modellen.

Skal du kommunisere noe med en rutinemessig karakter til store grupper? Da er enveiskommunikasjon en mer effektiv metode en toveiskommunikasjon. Det samme gjelder hvis du skal holde en tale.

Hvis du åpner for innspill og gjør talen om til toveiskommunikasjon, blir det heller en debatt enn en måte å formidle informasjon. Hvis du ønsker å få frem et budskap uten forstyrrelser eller avbrytelser, må informasjon kun flyte den ene veien. 

Selv om toveiskommunikasjon har mange fordeler, kan det også gi ulemper i formelle settinger. Dette er ikke teknikken å bruke om du skal sende ut informasjon til mange mottakere på en rask og uavbrutt måte.

Skribenter som skriver tekster

Start samtaler med din målgruppe gjennom tekster

Enveiskommunikasjon var lenge den klassiske metoden for å spre informasjon fra bedrift til forbruker. Men bedriften kan aldri være sikker på hvem som får med seg budskapet, eller om det blir oppfattet i det hele tatt. 

Med toveiskommunikasjon, kan du derimot skape diskusjoner og åpne opp for samtaler og tilbakemeldinger gjennom markedsføring. I slike tilfeller vil det smart å bruke innholdsmarkedsføring gjennom tekst, i stedet for klassiske annonser. 

En tekst kan formidle budskapet ditt på en måte som engasjerer, fenger, interesserer og gir verdi. Du kan fortelle om deg selv, tilbudene dine eller oppfordre til annen konvertering, samtidig som du får verdifulle tilbakemeldinger.

For at tekst skal ha slik effekt, må den tilpasses målgruppen. Språk, formidlingsevne og utforming er viktig, slik at du er sikker på at målgruppen faktisk leser teksten. Gjennom godt innhold kan du bygge forhold og skape verdi innad i bedriften så vel som for kunden.

Din Text logo

Motta 500 ord gratis

Vil du lykkes med markedskommunikasjonen din? Da kan vi i Din Text hjelpe deg. Det handler ikke bare om hva du sier, men hvordan du sier det. Treffsikker tekst er nøkkelen. 

Vi kan skreddersy budskapet ditt, slik at treffer målgruppen på riktig måte. Skal det gi verdi? Være selgende? Oppfordre til en spesifikk handling? Vi former teksten for optimal effekt.

Din Text jobber daglig med å optimalisere budskap slik at målgruppen virkelig forstår hva bedriften prøver å si. Slik vekkes interessen og samtalen mellom forbruker og bedrift starter.

Vil du vite mer, eller har du et budskap som må ut? Akkurat nå får du de 500 ordene av oss helt gratis. Kontakt Din Text for treffsikker kommunikasjon.