Ufullstendige setninger 

Ufullstendige setninger er… Ja, kort og godt irriterende! Noen ganger kan man imidlertid lage setninger ufullstendige med hensikt. Dette kan for eksempel være et virkemiddel i skjønnlitteratur, sanger og lignende.  

Her ser vi nærmere på ufullstendige setninger, og forklarer hva dette innebærer. 

Forstørrelsesglass: Hva er UX-design?

Hva er en ufullstendig setning? 

En ufullstendig setning er en setning som ikke inneholder enten subjekt eller verbal, eventuelt begge deler. Fullstendige setninger inneholder alltid disse to elementene. Når en setning ikke er fullstendig, vil den som regel oppfattes som meningsløs eller mangelfull.  

Kort fortalt er en setning en ordstreng bestående av verbal, subjekt og eventuelt øvrige setningsledd. Sistnevnte kan være objekt, predikativ, adverbial eller lignende.  

Fire personer som jobber med UX-design

Hva er verbal i en setning? 

Verbal er et setningsledd, og utgjør hovedkjernen i en setning. Dette setningsleddet kjennetegnes ved at det alltid inneholder et verb, altså et handlingsord. Eksempler på verb er «gå», «lese», «tenke» og «spise».  

Verb kan bøyes i tid, der infinitiv anses som grunnformen. Merk at verb som ordklasse kan bøyes forskjellig fra språk til språk. Av den grunn kan også definisjonen av et verb variere mellom ulike land. 

Tekstforfatter som jobber med UX-tekst: Hva er UX-design?

Et subjekt må også inkluderes 

Mange ufullstendige setninger inneholder ikke et subjekt. I likhet med verbal, skal alle fullstendige setninger inneholde et subjekt. Dette er et setningsledd som sier noe om det, de eller den resten av setningen omhandler.  

I setningen «Ole kjører bil.» er Ole subjektet. Som du kanskje ser, er «kjører» setningens verbal, siden den sier noe om handlingen til subjektet. 

PC med ark og forstørrelsesglass: Hva er UX-design?

Ikke alle setninger er ufullstendige uten verbal/subjekt 

Som nevnt er hovedregelen at alle fullstendige setninger inneholder et verbal og et subjekt. Men det finnes også unntak. I spørre- og utsagnssetninger må begge elementer være på plass, men subjektet kan mangle i imperativsetninger. Her er det tilstrekkelig med et verbal. 

Imperativsetninger kjennetegnes av at verbalet er i imperativ, og de mangler stort sett subjekt. Noen eksempler er «Ikke !», «Spis litt suppe!» eller «Kast søppelet!». Her er verbalet markert i kursiv. 

Er det derimot snakk om en spørresetning, som «Kan du spise opp maten?», er både verbal og subjekt med. I utsagnssetninger (fortellende setninger) som «Jeg går hjem etter jobb» er også begge elementene med. Klarer du å peke dem ut? 

Eksempler på ufullstendige setninger 

La oss ta utgangspunkt i setningen «Ole kjører bil.», hvor «Ole» er subjekt og «kjører» er verbal. Fjerner vi verbalet, får vi «Ole bil», noe som vil være en ufullstendig setning.  

Setninger kan oppleves ufullstendige også i de tilfeller hvor verbal og subjekt er inkludert. Dette avhenger av hvorvidt verbet krever det eller ikke. Noen eksempler er «Jeg hater» og «Jeg gleder», hvor setningen oppleves ufullstendig uten objekter som «regn» eller «meg». 

Tre personer tester ut brukergrensesnitt på PC: Hva er UX-design?

Motta skrivehjelp 

Skal du skrive en artikkel, bok, sponsorsøknad eller annen tekst? I så fall gjelder det å ikke bruke ufullstendige setninger med mindre det passer inn. Det å skrive en god tekst betyr imidlertid ikke at du kun kan bruke fullstendige setninger. Dette avhenger av konteksten! 

Dersom du sliter med å få ordene ned, kan tekstforfatterne hos Din Text hjelpe deg. Vi har lang erfaring med både små og store tekstoppdrag!