Ulike måter å kommunisere på  

Kommunikasjon er viktig for de fleste levende vesener, og kan foregå på mange ulike måter. Blant dyr kommuniseres det med både lukt, lyder og bevegelser. Også vi mennesker har ulike måter å kommunisere på – både med og uten ord. 

Det som kanskje er overraskende, er at kommunikasjon uten ord ofte kan være minst like effektivt som kommunikasjon med ord. Sier du for eksempel et positivt budskap med et negativt ansiktsuttrykk, vil budskapet sannsynligvis oppfattes som negativt eller sarkastisk.  

Hvordan kommunikasjonen foregår, vil i stor grad avhenge av relasjonen mellom partene og situasjon.  

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva kommunikasjon egentlig er. I tillegg skal vi forklare hvordan kommunikasjonsprosessen fungerer, samt hvilke typer kommunikasjon som er praktiske i forbindelse med markedsføring.    

Kommunikasjonsprosess: Om ulike måter å kommunisere på

Hva er kommunikasjon?  

Kommunikasjon er en prosess som innebærer at et budskap formidles mellom to eller flere parter. Ofte er det snakk om ord som formidles gjennom snakking eller tekst. Det er imidlertid også mulig å kommunisere på andre måter. 

I kommunikasjonsteorien skiller vi gjerne mellom to typer kommunikasjon: 

 • Verbal kommunikasjon  
 • Ikke-verbal kommunikasjon 

  Verbal kommunikasjon er kommunikasjon med ord. Dette kan være ord som formidles av en person som snakker, eller via skrift (f.eks. SMS, e-post, håndskrevet brev…). Dersom en person holder et foredrag, er dette en form for verbal kommunikasjon til mange mottakere. 

  Ikke-verbal kommunikasjon handler om å kommunisere uten ord, for eksempel gjennom ansiktsuttrykk eller kroppsspråk. Det er mulig å kommunisere både gjennom gester, smil, tårer, antrekk og sminke.  

  Et svart antrekk kan for eksempel kommunisere sorg, mens et smil kan kommunisere glede. Øyekontakt og et smil kan kommunisere vennlighet, mens peking eller det å geipe kan oppfattes som erting eller mobbing. 

  Tre personer som snakker: Det finnes ulike måter å kommunisere på

  Slik fungerer kommunikasjonsprosessen  

  Kommunikasjonsprosessen kan defineres som at en avsender formidler et budskap til én eller flere mottakere, enten det er med verbal eller non-verbal kommunikasjon. For at en slik prosess skal kunne finne sted, er man avhengig av at det er to eller flere personer er involvert. 

  I kommunikasjonsprosessen er det ofte greit å være bevisst på valg av ord og kroppsspråk. Et budskap som ikke formidles tydelig nok eller på feil måte, kan føre til misforståelser eller til og med uvennskap.  

  For noen mennesker oppleves kommunikasjon enkelt å mestre, mens andre synes det er vanskelig. Det sies gjerne at noen er født uten «sosiale antenner», noe som i mange tilfeller vil hinte om mangelfulle kommunikasjonsegenskaper.  

  I denne guiden kan du lære mer om hvordan du kan bli bedre på å mestre kommunikasjon.

  Blinkskudd med en laptop ved siden av: Ulike måter å kommunisere på

  Ulike typer kommunikasjon til markedsføring

  Når vi snakker om kommunikasjon mellom to personer, er dette en form for personlig kommunikasjon. Er det derimot snakk om markedsføring, kommer begrepet massekommunikasjon til anvendelse. Her finnes det mange mottakere av budskapet.

  En av de vanligste formene for massekommunikasjon er reklame, noe de fleste av oss kjenner til. Til daglig kan du oppleve massekommunikasjon gjennom både brosjyrer, avisannonser eller reklamer på Internett, TV og radio.

  Noen bedrifter velger også å arrangere salgsfremmende tiltak som eventer eller foredrag. Også dette er en form for massekommunikasjon, der budskapet når ut til mange mottakere. Uansett kan massekommunikasjon være et nyttig verktøy når du vil øke synligheten til bedriften din.

  Den annen form for massekommunikasjon som kan være nyttig er PR (og da helst god PR). Dette innebærer at andre aktører kommuniserer noe om bedriften din.

  Blyanter: Motta hjelp til skriving, og lær mer om ulike måter å kommunisere på

  Motta 500 ord gratis  

  Det finnes mange ulike måter å kommunisere på, både med og uten ord. Om du planlegger å kommunisere med ord, kan du som ny B2B-kunde hos oss få de første 500 ordene gratis. Vi kan blant annet hjelpe deg med annonser, blogginnlegg og andre former for tekstinnhold. 

  Vi er opptatt av å kommunisere budskapet ditt på en god og tydelig måte. For å få dette til, tar vi blant annet hensyn til hvem målgruppen din er. Våre dyktige tekstforfattere har lang erfaring, og kan det å kommunisere effektivt.