Ulike typer kommunikasjon

Vi kommuniserer daglig med venner, familie og kollegaer rundt oss. Når bedrifter ønsker å formidle informasjon og budskap til sin målgruppe, kommuniserer de på en annen måte enn hva vi gjør i hverdagen. 

Bedrifter kan velge mellom ikke-personlige og personlige kommunikasjonskanaler. Det finnes strategier, kanaler og modeller å følge. Vi ser stadig vekk nye artikler om hvordan vi bør kommunisere for med markedet – kommunikasjon er i stadig endring. 

Uansett hvordan du kommuniserer med kundene dine, bør du alltid ta hensyn til din egen intensjon og målgruppen. Hva vil du egentlig at kunden skal gjøre med informasjon du gir dem? Kjøpe noe? Melde seg på nyhetsbrevet? Eller kanskje se deg som markedsekspert? 

For å få frem ditt budskap, må du bruke de rette teknikkene for mottakerne. Riktig valg av kommunikasjonskanal er viktig, men det dreier seg i hovedsak om hvordan du formidler det du ønsker å si. Din Text kan hjelpe deg med treffsikker kommunikasjon.

Bøker

Flere ulike måter å kommunisere på

Som bedrift kan du kommunisere med kunder og markedet på forskjellige måter. Kommunikasjon skjer når bedriften ønsker å overføre informasjon til mottakeren, altså målgruppen. Men hvordan vi kommuniserer avhenger av budskapet selv.

Vi skiller ofte mellom toveis- og enveiskommunikasjon. Forskjellen er hvorvidt mottakeren har mulighet til å snakke direkte med senderen eller ikke. Vanligvis ser vi toveis i personlig kommunikasjons, og enveis i massekommunikasjon.

Nå er derimot mulig å kommunisere via nett, sosiale medier og nye plattformer. Dette har igjen gjort det mulig å skape toveiskommunikasjon, i situasjoner hvor det egentlig er lagt opp til enveiskommunikasjon. 

Et godt eksempel er nettaviser, bedriftsblogger og sosiale medier. I teorien er dette massekommunikasjon, men nå kan mottakeren kommentere, dele og samhandle med informasjonen, slik at det potensielt oppstår toveiskommunikasjon.

Sjekkliste for kommunikasjon

Liste over ulike typer kommunikasjon

Kommunikasjon er et vidt begrep, og vi kan skille mellom toveis- og enveiskommunikasjon. Enveis gir ikke mulig for direkte kontakt mellom sender og mottaker. Toveis åpner opp for dialog, spørsmål og tilbakemeldinger.

Massekommunikasjon handler om å sende ut et budskap til massene. Før skjedde dette i hovedsak gjennom TV, radio og andre trykte medier. Kjennetegnet ved disse plattformene, er at det ikke er mulig for mottaker å svare eller ha direkte kontakt med avsender.

Personlig kommunikasjon var lenge ensbetydende med fysisk salg mellom to personer. Med i den digitale tidsalderen trenger ikke personlig kommunikasjon være en fysisk handling. Blant annet ser vi at sosiale medier nå gir samme verdi og egenskaper.

Når en bedrift snakker med markedet og kunder, bruker de som regel en kombinasjon av ulike typer kommunikasjon.

Avhengig av budskapet som formidles for eksempel informasjon og reklame, samt intensjonen, er disse de mest brukte formene: 

 

  • Verbal kommunikasjon
  • Toveiskommunikasjon
  • Enveiskommunikasjon
  • Massekommunikasjon
  • Personlig kommunikasjon
En mann som peker et sverd mot en blink

Slik bør din bedrift kommunisere

Bedrifter bør alltid kommunisere til målgruppen. Dette innebærer å bruke et språk og en formidlingsevne som resonnerer med mottakerne av budskapet. Kjønn, alder, verdier, interesser, atferd og foretrukne kanaler spiller en stor rolle.

Ta utgangspunkt i hvilke plattformer bedriften ønsker å bruke. Skal dere kommunisere via sosiale medier? Skap kampanjer som målgruppen vil dele. Kombiner tekst, film og bilder for å vekke oppmerksomheten. Vær konsistent med strategier og publiseringsplaner.

Hvis bedriftsbloggen er i fokus, kan dere legge vekt på kommunikasjonens hensikt. Er målet å fremme salg? Gode tekster om nye produkter som gir verdi, i form av guider, hvordan produktet kan benyttes til forskjellige bruksområder vil slå godt an.

Det viktigste er legge vekt på helhetlig kommunikasjon. Bedriften bør gi et likt uttrykk på tvers av kanaler, for å etablere seg som en tydelig stemme i markedet og blant målgruppen. Bruk målgruppen, plattform og intensjon som mal, når budskapet skal formes.

Din Text logo

Motta 500 ord gratis

Synes du det er vanskelig å kommunisere med målgruppen? Da er du ikke alene. Mange bedrifter sliter med å finne de rette kanalene og den rette stemmen i moderne og digital kommunikasjon – her er det mye å ta hensyn til.

For å treffe mottakeren og skape en forståelse av det bedriften prøver å formidle, må de legge vekt på kanaler, målgruppen og sin egen intensjon. Hvordan budskapet formidles, er i mange tilfeller viktigere enn hva som faktisk blir sagt. 

Det er viktig å bruke de rette ordene og teknikkene for å skape effekt. Dette kan Din Text hjelpe deg med. Vi jobber daglig med å forme budskap for bedrifter, slik at det treffer målgruppen på en engasjerende, fengende og ønsket måte.

Vil du skape resultater gjennom effektivt og helhetlig kommunikasjon? Din Text tilbyr nå de første 500 ordene helt gratis. Ta kontakt med oss i dag, vi vet hvordan vi finner de rette ordene.