Vil du jobbe som freelancer i Norge?

Mange vurderer å jobbe som freelancer i Norge, siden dette kan by på mange fordeler. Vi kan for eksempel nevne muligheten for å styre sin egen jobbhverdag, og å være sin «egen sjef». Samtidig kan livet som freelancer by på en del utfordringer.

Vi skal her se nærmere på hvordan det er å jobbe som freelancer i Norge dersom du skal ta skrivejobber hos oppdragsgivere.

Skribenter som står med en PC i hånda

Som freelancer er du en ikke-ansatt lønnstaker

En freelancer kan beskrives som en person som arbeider med oppdrag uten fast ansettelse. Av skattemyndighetene kategoriseres du like fullt som en lønnsmottaker. 

Du er altså ikke ansatt hos noen. Istedenfor tar du som regel oppdrag på løpende bånd, og det er ikke uvanlig å ha kontrakt med oppdragsgiveren. Du er din egen sjef og kan i stor grad styre både arbeidsmengde og -tid selv.

Som freelancer er det likevel mulig at oppdragsgivere setter visse krav, noe som kan bety at du må jobbe mye i perioder for å sikre nok inntekter.

Skriving av artikkel på en PC

Freelancer-jobb som skribent

Som freelancer i Norge finnes det mange potensielle jobber. Noen jobber som skuespillere på freelance-basis, mens andre driver med konsulentvirksomheter. En annen jobb som er populær å gjøre som freelancer, er tekstforfatting.

Som freelance skribent kan du ta oppdrag for en rekke bedrifter eller privatpersoner som bestiller tekst. Det kan være snakk om alt fra taleskriving til artikkelforfatting, og arbeidsdagen kan være variert.

Blinkskudd med en laptop ved siden av

Slik er det å jobbe som freelancer i Norge

Dersom du jobber som freelancer i Norge, kan du oppleve både positive og negative sider ved dette. Du er som sagt din egen sjef, noe mange synes er veldig positivt. Ønsker du for eksempel mulighet til å jobbe når det passer deg, kan det å freelance være midt i blinken. 

Vi ønsker imidlertid å se litt nærmere på hvordan det er å jobbe som freelancer i Norge. Hva slags rettigheter har du, og må du egentlig betale skatt slik som ordinære arbeidstakere?

Mann som hopper over en hekk

Inntekten kan være uforutsigbar

Før du vurderer å jobbe som freelancer i Norge, bør du være klar over at inntekten kan være veldig variabel. Dette vil naturligvis kunne avhenge av hvordan du jobber. Har du en kontrakt med oppdragsgiver, kan dette by på en mer stabil inntekt.

Tar du derimot oppdrag etter hvert som de blir tilgjengelige, kan du oppleve store inntekstsvingninger. Noen måneder tjener du kanskje godt, mens andre måneder er inntekten minimal.

Den ustabile inntekten kan by på usikkerhet i privatøkonomien. Har du råd til å betale regningene dine neste måned? Er det nok oppdrag fremover? Den ustabile inntekten kan også gjøre det vanskelig for deg å få lån hos banken. 

Alle norske banker vil nemlig utføre kredittsjekker av sine potensielle låntakere. Da vil de blant annet vurdere inntekten din. Er den ustabil eller lav, kan det bli vanskelig å få innvilget lån.

Stort forstørrelsesglass

Betaler en freelancer i Norge skatt?

Som freelancer i Norge driver man et enkeltpersonforetak. Du sender ut faktura til oppdragsgiver for utført tjeneste, og må betale skatt på inntektene du mottar. Du må dessuten betale merverdiavgift (MVA) i mange tilfeller.

Hvor mye skatt du må betale vil avhenge av inntekt og andre faktorer. Dette kan du finne mer informasjon om på Skatteetatens nettsider.

Personer som står på et blinkskudd

Hva slags rettigheter har en frilanser hos NAV?

En annen ulempe ved å jobbe som freelancer i Norge, er at du ikke har de samme trygderettighetene som ordinære arbeidstakere. Dette kan oppleves som urettferdig, siden du betaler skatt på lik linje som «alle andre».

Når det kommer til sykepenger, vil en vanlig arbeidstaker få 100 % dekning – først fra arbeidsgiver og deretter fra NAV (etter 16 dager).

En frilanser derimot, vil ikke få noen dekning før den 17. dagen. Man kan imidlertid tegne forsikringer som sikrer en penger også de første 16 dagene.

Frilansere dekkes som regel heller ikke av arbeidsmiljøloven, ferieloven, lønnsgarantiloven, permitteringslønnsloven, eller OTP-loven. Det du imidlertid kan motta, er dagpenger ved arbeidsledighet. Dette gjelder imidlertid kun frilansere, og ikke selvstendig næringsdrivende.

Avtale mellom to parter

Hvor kan jeg finne skriveoppdrag som freelancer i Norge?

Dersom du vil jobbe som freelancer i Norge og samtidig brenner for tekst, kan det å jobbe som skribent være noe for deg. En skribent kan også ha fast ansettelse i et firma, men noen foretrekker å jobbe frilans siden dette kan gi mer frihet.

Det finnes en rekke potensielle oppdragsgivere. Du kan for eksempel ta kontakt med bedrifter som har behov for tekst direkte. Det kan imidlertid være utfordrende å finne noen som har behov for tekst.

Et annet alternativ er å ta oppdrag gjennom et tekstbyrå eller andre som formidler oppdrag på vegne av kunder. Både privatpersoner og selskaper kan bestille tekst gjennom slike selskaper, og du kan potensielt få jobben med å skrive teksten.

Du kan sjekke nettsider som Finn.no, LinkedIn og andre plattformer der oppdragene kan utlyses. Eventuelt kan du ta kontakt med et tekstbyrå direkte, og høre om de har behov for en skribent på freelancer-basis.

Tekstforfatter som viser frem et tekstdokument

Hva kan jeg tjene som freelancer i Norge?

Som freelancer i Norge kan du potensielt tjene veldig godt, men dette er helt avhengig av at du får nok oppdrag. Det er derfor vanskelig å si noe konkret om hvor mye du kan tjene. Ulike oppdragsgivere betaler frilansere ulikt, noe som også er en avgjørende faktor. 

Som freelancer i Norge bør du imidlertid ta høyde for at beløpet du fakturerer er høyt nok. Husk at det skal skattes av pengene, noe som kan bety at rundt 30 % av beløpet vil trekkes fra. 

Fakturerer du et rettferdig beløp til oppdragsgiver, kan du fint ende opp med en inntekt du kan leve av. Det er ikke usannsynlig at du kan tjene alt fra 300 000 og oppover som freelancer i Norge, gitt at det er nok oppdrag.

Din Text logo

Få oppdrag som freelancer hos et tekstbyrå

Det å jobbe som freelancer kan by på både fordeler og ulemper. Blant fordelene kan vi nevne mye frihet til å styre din egen arbeidshverdag – også om du jobber som skribent.

Dersom du ønsker å skrive tekster for privatpersoner eller bedrifter, kan du alltid forhøre deg med et tekstbyrå.

Vi hører gjerne fra deg! Ta kontakt med oss.